Kontaktné informácie

Eriv s.r.o,

Ľubochnianská 2552/3b, 080 06 Ľubotice. IČO 36849979 , IČ DPH SK2022474421

zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Prešove


prevádzka:


EriV s.r.o.,

Ľubochnianská 2552/3b

080 06 Ľubotice


mail: predaj@autoservispo.sk


Zodpovedný vedúci:  Peter Wittner +421 910998925


 Prevádzkové hodiny: 


Pondelok až Piatok: od 8:00h -16.00h


Sobota: Zatvorené


Poštová adresa:

Eriv s.r.o,

Ľubochnianská 2552/3B

080 06 Ľubotice


 Orgány dozoru:


Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/ 7721 597

e-mail: pr@soi.sk


 Obvodný úrad Prešov

Odbor živnostenského podnikania

Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

tel. č.: 051/7082 430

e-mail: ozpo@po.vs.sk